Horní menu

Česky English Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů 

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

 

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (gov.cz)

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

10.4.2021

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

zrušena

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Bouzov č. 1/2017, o nočním klidu

25.7.2017

Obecně závazná vyhláška obce Bouzov č. 1/2016 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a části obce

30.5.2016 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.1.2016 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2013

Obecně závazná vyhláška 1/2011, o místním poplatku ze psů

1.1.2012

Obecně závazná vyhláška 2/2011, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

1.1.2012

Obecně závazná vyhláška 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha č. 1 - mapka

1.1.2012

Obecně závazná vyhláška 4/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity

1.1.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - daň z nemovitostí

 1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.

20.5.2005

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech