Horní menu

Česky English Deutsch

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Strategický plán rozvoje obce Bouzov na období let 2014 – 2020

Strategický plán rozvoje obce Bouzov na období let 2014 – 2020   Jedním z úkolů, které má kromě mnoha dalších před sebou zastupitelstvo obce Bouzov, je vytvoření strategického plánu rozvoje obce. Tento plán by měl být schválen ještě do konce letošního roku a bude se týkat let 2014 – 2020.

   Co to strategický plán rozvoje obce vlastně je? Obec Bouzov má vytvořen platný územní plán. Strategický plán je dalším ze základních dokumentů územně samosprávného celku. Vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru. Zahrnuje pohled na obec jako celek i na jednotlivé sféry života. Usiluje o vytvoření rovnováhy mezi vizí a realitou. Měl by být živým dokumentem, který vyjadřuje potřeby obce, akceptuje její podmínky a je schopen aktualizace. Je to tedy pracovní materiál, který může být podle potřeb doplňován a upravován. Smyslem tohoto plánu je umožnit zastupitelstvu (a nejen tomu dnešnímu) obce rozhodovat s vědomím širší koncepce, vytvářet prostředí nejen pro spolupráci jednotlivých subjektů, které v obce jsou ale i pro aktivní zapojení veřejnosti do dění v obci. Pomáhá tedy orientovat samosprávu obce na základní směry obce bez ohledu na její momentální složení a také podnikatelské sféře orientovat se v záměrech a směřování obce. Dobře vytvořený plán představuje také významný dokument v procesu hospodárného využívání jak vlastních zdrojů, tak v hledání finančních pobídek z veřejných prostředků EU, České republiky, Olomouckého kraje a dalších jako je MAS Moravská cesta apod.

   Současný strategický plán je platný do konce roku 2013. Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 6. 2013 dohodlo na postupu, při kterém by se do práce na přípravě plánu zapojil co největší počet zainteresovaných osob, které mají profesionální i osobní vztah k tomuto zpracovávanému dokumentu. Jádro pracovní skupiny tvoří zastupitelé a zaměstnanci obce, je snaha ke spolupráci vyzvat i zástupce podnikatelské sféry, fyzických osob, příspěvkových organizací, neziskových organizací a občanů. Během měsíce září a října by měly proběhnout schůzky členů zastupitelstva s obyvateli v jednotlivých obcích. Zpracované návrhy pak budou ještě prezentovány, případně doplněny formou veřejného setkání v Bouzově. V prosinci by mělo předložený plán schválit zastupitelstvo obce tak, aby mohl od začátku roku 2014 nabýt platnosti.

   Už v následujících dnech tedy můžete začít přemýšlet o tom, jakým směrem by se naše obec v budoucích letech mohla či měla ubírat a můžete přispět svými náměty. O schůzkách v jednotlivých obcích budete včas informováni.

 Hana Dvořáčková a Petra Hlaváčková,
zastupitelky obce

Strategický plán rozvoje obce Bouzov na období let 2014.pdf