znakObec Bouzov mapa
Web pro slabozraké Web pro slabozraké

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dotace

 Vlajka EU                             Ministerstvo pro místní rozvoj                

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operativní program

PROJEKT

BOUZOV - KOVÁŘOV, STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ

je spolufinancován Evropskou unií.

Primárním cílem projektu je zrekonstruovat chodníky podél páteřní komunikace III/37313 tvořící přirozenou (a jedinou) komunikační osu obce Kovářov místní části obce Bouzov.

            

EVROPSKÁ UNIE

Vlajka EU

  • EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA
  • Evropa investuje do venkovských oblastí
  • Program rozvoje venkova

Fitness stezka na Bouzově

Hlavním cílem projektu je umožnit lidem celoroční přístup ke zdravému pohybu, přiblížit nejrůznější vzdělávací témata, umožnit kompletní profesionální trénink bez nutnosti instruktora a zároveň nabídnout místo pro odpočinek pro celou rodinu.

Fitness stezka na Bouzově o celkové délce 2 km obsahuje 10 různých stanovišť na posílení a protažení celého těla. Součástí areálu jsou také odpočinkové lavičky, odpadkové koše a malé informační tabule, které poskytují základní informace o daném stanovišti včetně jeho funkce, pokynů pro cvičení, grafického znázornění, zajímavostí, hádanek pro děti QR kódů.

 

Dotace ze SZIF     logo       

SZIF podpořil 100% dotací ve výši 675.418,-Kč výstavbu "Fitness stezky na Bouzově". Jedná se o vybudování stanoviště na posílení a protažení celého těla. Stezka je umístěna v prostoru lesní cesty zvané "Taliánka" vedoucí kolem místního hradu. Obec touto cestou děkuji SZIF za dotaci, kterou byla tato akce podpořena.

 

Dotace z prostředků Olomouckého kraje

Účelová investiční dotace na rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu v Olešnici

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2019 účelovou investiční dotaci ve výši  350.000,--Kč na rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu v Olešnici.

Účelová neinvestiční dotace na vybavení JSDH Olešnice

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2019 účelovou neinvestiční dotaci ve výši  17.000,--Kč pro JSDH Olešnice na pořízení souboru hadic pro požární zásah.

Účelová neinvestiční dotace na vybavení JSDH Olešnice, Kozov, Hvozdečko

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2018 účelovou neinvestiční dotaci ve výši  30.000,--Kč pro JSDH Olešnice na pořízení souboru osobních ochranných prostředků.

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2018 účelovou neinvestiční dotaci ve výši  30.000,--Kč pro JSDH Hvozdečko na pořízení souboru hadic a příslušných armatur.

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2018 účelovou neinvestiční dotaci ve výši  30.000,--Kč pro JSDH Kozov na pořízení souboru osobních ochranných prostředků.

Investiční dotace na přechod pro chodce Bouzov 

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2018 investiční dotaci ve výši 300.000,-Kč na akci "Přechod pro chodce Bouzov" (za účelem zvyšování bezpečnosti provozu a bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje).

Účelová neinvestiční dotace na vybavení JSDH Bouzov

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2017 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 150.000,--Kč na pořízení osobních ochranných pomůcek pro JSDH Bouzov.

IMG_0653.jpg            IMG_0654.jpg      IMG_0656.jpg

IMG_0657.jpg

Účelová neinvestiční dotace na vybavení JSDH Bouzov

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2016 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20.000,-- Kč na pořízení kompletního dýchacího přístroje ve výši 20.000,--Kč.

IMG_0645.JPG                       IMG_0646.JPG

Účelová neinvestiční dotace pro zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Bouzov

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2016 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 120.000,-- Kč na výdaje spojené s činností jednotky SDH obce (na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II).


Investiční dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2015 investiční dotaci ve výši 120.000,-- Kč na pořízení dopravního automobilu pro JSDH.

 

Investiční dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky

Olomoucký kraj poskytl obci Bouzov v roce 2014 investiční dotaci ve výši 1.000.000,-- Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro zásahovou jednotku SDH Bouzov.

Cisterna pro SDH Bouzov Cisterna pro SDH Bouzov
   
Cisterna pro SDH Bouzov Cisterna pro SDH Bouzov

 

Rekonstrukce úpravny vody v Bouzově 

Obec Bouzov provedla v I. pololetí 2014 rekonstrukci úpravny vody v Bouzově. Tento projekt byl ve velké míře finančně podpořen Olomouckým krajem.

Investiční příspěvek na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bouzov

Olomoucký kraj poskytl obci v roce 2013 investiční příspěvek ve výši 140.000,-- Kč  na pořízení dopravního automobilu pro SDH Bouzov.

Restaurování kamenného kříže na náměstí v Bouzově 

Olomoucký kraj poskytl v roce 2012 dotaci ve výši 100.000,-- Kč na restaurování kamenného kříže na náměstí v Bouzově. 

Dýchací technika pro SDH Bouzov

Olomoucký kraj poskytl obci v roce 2012 dar ve výši 119.970,-- Kč - tři komplety dýchací techniky pro SDH Bouzov.

Oprava fasád a střech OÚ - II. etapa  

Olomoucký kraj přispěl v roce 2011 dotací z Programu obnovy venkova ve výši 500.000,-- Kč na opravu fasád a střech budovy OÚ.

Oprava fasád a střech OÚ Oprava fasád a střech OÚ

 

Dotace z fondů EU
logo ROP

 

Veřejně prospěšné práce 

V období od 1.5.2013 do 31.12.2013 bylo v obci Bouzov v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti" podpořeno 7 pracovních míst v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Rekonstrukce náměstí a přístupová komunikace k hradu Bouzov

Obec Bouzov realizovala v období 10/2012 - 06/2013 investiční akce "Rekonstrukce náměstí" a "Přístupová komunikace k hradu Bouzov". Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím ROP Střední Morava.
Obec Bouzov touto cestou děkuje za poskytnutí dotací, bez kterých by nebylo možné tyto projekty realizovat.

Rekonstrukce náměstí Rekonstrukce náměstí

„Multifunkční sportovní areál Bouzov“

Projekt CZ.1.12/3.100/42.0297

V říjnu 2015 bylo dokončeno vybudování sportovního areálu. Areál nabízí využití volnočasových aktivity občanům a turistům. Kromě sociálního zázemí je zde k dispozici hřiště na tenis, malou kopanou, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, venkovní posilovna, hřiště na petangue, ruské kuželky a venkovní šachy. Tento projekt je spolufinancován ROP Střední Morava. Bez dotace by nebylo možné tento projekt realizovat a za tuto možnost obec děkuje všem, kteří se na přípravě stavby, vlastní realizaci podíleli.

 P1080564.JPG BOUZOV (7).JPG

„Naučná stezka Bouzov – Javoříčko“

Projekt CZ.1.12/2.300/50.02291

V červnu 2014 bylo vybudována naučná stezka, která propojila dva velmi atraktivní cíle v oblasti cestovního ruchu – hrad Bouzov a jeskyně v Javoříčku. Kromě komunikace jsou zde vybudována odpočívadla a informační tabule. Tento projekt je spolufinancován ROP Střední Morava. Obec touto cestou děkuje všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli.

 

 Dotace z ministerstva zemědělství  ČR             Ministerstvo zemědelství

Z ministerstva zemědělství byla v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši 326.200,-Kč na obnovu kamenného kříže s korpusem Krista a balustrádou u obce Doly.

Z ministerstva zemědělství byla v letech 2018 - 2019 poskytnuta dotace ve výši 1.820.000,-Kč na akci Bouzov - prostřední rybník - udržovací práce.

                                                                                                                             

Dotace z ministerstva pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj

V roce 2016 byly opraveny místní komunikace v obcích Kozov a Svojanov. Dotaci ve výši 1.000.000,--Kč na tuto opravu poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Z ministerstva pro místní rozvoj ČR byla poskytnuta dotace v roce 2015 na opravu kapličky v obci Doly u Bouzova ve výši 300.000,--Kč a v roce 2016 na opravu kapličky v obci Jeřmaň ve výši 300.000,--Kč.

P1080539[1].JPG      P1080619[1].JPG

kaplička Doly                                                                       kaplička Jeřmaň

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo obci v roce 2015 dotaci ve výši 400.000,--Kč na vybudování venkovního zázemí v obci Olešnice.

Venkovní zázemí Olešnice   P1080550.JPG

 

Z ministerstva pro místní rozvoj ČR byla poskytnuta dotace v roce 2017 na opravu kapličky v obci Hvozdečko ve výši 300.000,--Kč.

IMG_20180509_172040.jpg        IMG_20180509_172059.jpg

 

Dotace ze SFŽP České republiky   https://www.sfzp.cz/

 

 "Zahrada v přírodním stylu" pro MŠ Bouzov  

Ve II. čtvrtletí 2014 byla za budovou Domu seniorů v Bouzově vybudována za finanční pomoci SFŽP "Zahrada v přírodním stylu" pro MŠ Bouzov.

 

"Pořízení techniky zajišťující svoz biologického odpadu"

Obec Bouzov děkuje touto cestou SFŽP za dotaci na "Svoz biologického odpadu pro obec Bouzov". Díky finančním prostředkům obec zakoupila svozové vozidlo a kontejnery na svážení biologického odpadu.

 

"Úspora energií pro MŠ Bouzov"

V roce 2013 byla za podpory SFŽP realizována akce "Úspora energií pro MŠ Bouzov". Jednalo se o operační program Životního prostředí - osa 3 - udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory - realizace úspor energie. V rámci toho došlo k rekonstrukci Mateřské školy Bouzov. Bez podpory SFŽP by tato rekonstrukce neproběhla. Obec touto cestou děkuje SFŽP za podporu tohoto projektu.

 

"Zařízení na kompostování biologických odpadů"

V roce 2015 obec začala svážet a kompostovat biologický odpad. Za výrazné podpory SFŽP byla pořízena technika zajišťující vlastní kompostování. Bez této podpory by nebylo možné zajistit tuto techniku a řešit problémy s bioodpadem, za což obec SFŽP děkuje.

 

"Krajinná zeleň Bouzov"

Poděkování SFŽP patří za finanční pomoc při realizaci opatření "Krajinná zeleň Bouzov", kdy byla provedena výsadba zeleně ve třech lokalitách obce.

 

"Výsadba valu u sportovního areálu"

Koncem roku 2015 byla realizována výsadba valu oddělujícího vybudovaný sportovní areál od rodinné zástavby. Značnou finanční částkou na toto opatření přispěl SFŽP, za což obec touto cestou děkuje.

 

Česky English Deutsch

Životní situace

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Pomoc v nepříznivých životních situacích!!!

Nepriznive_zivotni_situace
_RADY.pdf

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

Statistika návštěvnosti

TOPlist


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
Moštárna Podolí
1
Moštárna Podolí
2
Moštárna Podolí
Rybářství Tovačov
3
Moštárna Podolí
4
Moštárna Podolí
5
Moštárna Podolí
6
Moštárna Podolí
7
Moštárna Podolí
8
Moštárna Podolí
9
Moštárna Podolí
10
Moštárna Podolí
11
Moštárna Podolí
12
Moštárna Podolí
13
Moštárna Podolí
14
Moštárna Podolí
15
Moštárna Podolí
16
Moštárna Podolí
17
Moštárna Podolí
Upozornění - voda Bouzov
Praktický lékař MUDr. Čampiš
18
Moštárna Podolí
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
19
Moštárna Podolí
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
20
Moštárna Podolí
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
21
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
22
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
23
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
24
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
25
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
26
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
27
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
28
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
29
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
30
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
31
Praktický lékař MUDr. Čampiš
Zahradnictví U kapličky v Kovářově
1
Praktický lékař MUDr. Čampiš
2
Praktický lékař MUDr. Čampiš
3
Praktický lékař MUDr. Čampiš