znakObec Bouzov mapa
Web pro slabozraké Web pro slabozraké

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > CzechPOINT

CzechPOINT                 

Czech POINT:  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Postup vydávání ověřeného výpisu
Před tím než půjdete na Czech Point, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup je veřejnou listinou.

logo CzechPOINT

Požádat můžete o vydání těchto výpisů:
- rejstřík trestů
- rejstřík bodového hodnocení řidičů
- insolvenční rejstřík
- katastr nemovitostí
- obchodní rejstřík
- kvalifikovaných dodavatelů
- živnostenský rejstřík

Informační systém datových schránek:
- zřízení datové schránky
- zrušení datové schránky
- zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Konverze dokumentů:
- autorizovaná konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby
- autorizovaná konverze dokumentu z listinné podoby do elektronické podoby

Ostatní podání:
- registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- registr živnostenského podnikání pro FO
- registr živnostenského podnikání pro PO

VÝPIS  Z  REJSTŘÍKU TRESTŮ
- osoba, které  se výpis z evidence  Rejstříků trestů  týká  předloží  platný občanský průkaz nebo cestovní pas
- zmocněnec předloží   úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, a svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas
Výpis se vydává na počkání.
Poplatek 100,- Kč v hotovosti.

VÝPISY Z  KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- je třeba vědět název katastrálního území a číslo Listu vlastnictví  nebo katastrálního území a parcelní číslo nebo katastrálního území a číslo popisné nebo evidenční
Výpisy se vydávají na počkání.
Poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další i započatou stranu výpisu  v hotovosti

VÝPISY Z OBCHODNÍHO A ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Obdržíte aktuální, či úplný výpis z obchodního rejstříku
- je třeba znát základní údaje k vyhledání výpisu (tj. jméno či název oprávněné osoby, IČ, název firmy aj.
Výpisy se vydávají na počkání.
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ  ŘIDIČE
Obdržíte výpis z bodového hodnocení soby z Centrálního registru řidičů (stav trestných bodů, kromě těch, o kterých je rozhodováno ve správním řízení).
Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
- předložíte platný občanský průkaz a řidičský průkaz
Výpis se vydává na počkání.
Poplatek 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

INSOLVENČNÍ  REJSTŘÍK
Obdržíte výpis z insolvenčního rejstříku.
- je třeba znát identifikační číslo organizace nebo podle osobních údajů, což je fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající
Výpis se vydává na počkání.
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝSTUPU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Obdržíte ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást  Informačního systému o veřejných zakázkách. Výpisem může dodavatel v zadávacím řízení veřejné zakázky nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
- je třeba znát IČO organizace evidované v seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis se vydává na počkání.
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ  ISOH – Informační Systém Odpadového Hospodářství
Obdržíte oprávněný přístup do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
- identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, CzechPOINT jej na místě vystaví)
- živnostenské oprávnění
- identifikaci žadatele – platný občanský průkaz
- plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověření podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.
Výpis se vydává na počkání.
Poplatek 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

DATOVÉ SCHRÁNKY
V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek a slouží jako servisní modul.
Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.
Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.


AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze  z   listinné  do  elektronické  podoby   -   zákazník  přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
Vyřídí se na počkání
Poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku v hotovosti


Pracovníci helpdesku jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy v pracovní dny mezi 8 a 18 hod.

Telefonní číslo: 844 147 148

Emailová adresa: helpdesk-czechpoint@cpost.cz

Další informace lze nalézte na oficiálních stránkách Czech POINT:  www.czechpoint.cz

Česky English Deutsch

Životní situace

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Pomoc v nepříznivých životních situacích!!!

Nepriznive_zivotni_situace
_RADY.pdf

18. 6. Milan

Zítra: Leoš

Statistika návštěvnosti

TOPlist


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
Dětský den Podolí
Dětský den Bouzov
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
Tenkrát na západě
23
24 25 26 27 28 29
Kozenky cup
30