znakObec Bouzov mapa
Web pro slabozraké Web pro slabozraké

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > CzechPOINT

CzechPOINT                 

Czech POINT:  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Postup vydávání ověřeného výpisu
Před tím než půjdete na Czech Point, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup je veřejnou listinou.

logo CzechPOINT

Požádat můžete o vydání těchto výpisů:
- rejstřík trestů
- rejstřík bodového hodnocení řidičů
- insolvenční rejstřík
- katastr nemovitostí
- obchodní rejstřík
- kvalifikovaných dodavatelů
- živnostenský rejstřík

Informační systém datových schránek:
- zřízení datové schránky
- zrušení datové schránky
- zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Konverze dokumentů:
- autorizovaná konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby
- autorizovaná konverze dokumentu z listinné podoby do elektronické podoby

Ostatní podání:
- registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- registr živnostenského podnikání pro FO
- registr živnostenského podnikání pro PO

VÝPIS  Z  REJSTŘÍKU TRESTŮ
- osoba, které  se výpis z evidence  Rejstříků trestů  týká  předloží  platný občanský průkaz nebo cestovní pas
- zmocněnec předloží   úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, a svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas
Výpis se vydává na počkání.
Poplatek 100,- Kč v hotovosti.

VÝPISY Z  KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- je třeba vědět název katastrálního území a číslo Listu vlastnictví  nebo katastrálního území a parcelní číslo nebo katastrálního území a číslo popisné nebo evidenční
Výpisy se vydávají na počkání.
Poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další i započatou stranu výpisu  v hotovosti

VÝPISY Z OBCHODNÍHO A ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Obdržíte aktuální, či úplný výpis z obchodního rejstříku
- je třeba znát základní údaje k vyhledání výpisu (tj. jméno či název oprávněné osoby, IČ, název firmy aj.
Výpisy se vydávají na počkání.
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ  ŘIDIČE
Obdržíte výpis z bodového hodnocení soby z Centrálního registru řidičů (stav trestných bodů, kromě těch, o kterých je rozhodováno ve správním řízení).
Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
- předložíte platný občanský průkaz a řidičský průkaz
Výpis se vydává na počkání.
Poplatek 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

INSOLVENČNÍ  REJSTŘÍK
Obdržíte výpis z insolvenčního rejstříku.
- je třeba znát identifikační číslo organizace nebo podle osobních údajů, což je fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající
Výpis se vydává na počkání.
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝSTUPU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Obdržíte ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást  Informačního systému o veřejných zakázkách. Výpisem může dodavatel v zadávacím řízení veřejné zakázky nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
- je třeba znát IČO organizace evidované v seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis se vydává na počkání.
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ  ISOH – Informační Systém Odpadového Hospodářství
Obdržíte oprávněný přístup do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
- identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, CzechPOINT jej na místě vystaví)
- živnostenské oprávnění
- identifikaci žadatele – platný občanský průkaz
- plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověření podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.
Výpis se vydává na počkání.
Poplatek 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

DATOVÉ SCHRÁNKY
V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek a slouží jako servisní modul.
Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.
Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.


AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze  z   listinné  do  elektronické  podoby   -   zákazník  přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
Vyřídí se na počkání
Poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku v hotovosti


Pracovníci helpdesku jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy v pracovní dny mezi 8 a 18 hod.

Telefonní číslo: 844 147 148

Emailová adresa: helpdesk-czechpoint@cpost.cz

Další informace lze nalézte na oficiálních stránkách Czech POINT:  www.czechpoint.cz

Česky English Deutsch

Životní situace

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Pomoc v nepříznivých životních situacích!!!

Nepriznive_zivotni_situace
_RADY.pdf

22. 8. Bohuslav

Zítra: Sandra

Statistika návštěvnosti

TOPlist


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
30
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
31
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
1
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
2
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
3
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Myslivecký karneval Kozov
4
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
5
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
6
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
7
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
8
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
9
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
10
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
11
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
12
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
13
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
14
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
15
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
Balóny nad Bouzovem
16
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
Balóny nad Bouzovem
17
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
Balóny nad Bouzovem
18
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
Balóny nad Bouzovem
19
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
20
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
21
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
22
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
Dotazník k využívání internetu domácnostmi
23
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
24
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
25
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
26
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
27
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
28
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
29
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Půjčovní doba knihovna Bouzov
30
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
31
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš
Sejdeme se v pyžamu - Bouzov
1
Změna ordinační doby MUDr. Čampiš