znakObec Bouzov mapa
Web pro slabozraké Web pro slabozraké

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Matrika > Evidence obyvatel

Evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, cizincích s povolením k pobytu na našem území a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. 
Řídí se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlašování obyvatel k trvalému pobytu v rámci obce

Doklady potřebné k přihlášení trvalého pobytu

 • doklad o vlastnictví, t.j. výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva obsahující razítko zápisu vkladu do katastru nemovitostí
 • oprávnění k užívání bytu nebo domu, např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva
 • úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby = písemný souhlas oprávněné osoby spolu s úředně ověřeným podpisem a doklad prokazující, že se jedná o oprávněnou osobu (viz výše)
 • v případě, že oprávněná osoba je přítomna při provádění změny místa trvalého pobytu, úředně ověřený podpis se nevyžaduje, správní poplatek 50,- Kč
 • za osobu mladší 15 let provádí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce (spolu s rodným listem dítěte, bez správního poplatku)
 • změnu trvalého pobytu může za občana provést i zmocněná osoba. Plná moc musí být úředně ověřená. Zmocněná osoba předkládá občanský průkaz, plnou moc, občanský průkaz zmocnitele a doklad k bydlení.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna vyřizuje ve správním řízení na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 • platný občanský průkaz
 • písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva)
 • rozsudek o rozvodu
 • rozsudek určovací žaloby o užívacím právu

Navrhovatel je povinen prokázat existenci zákonných důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu (neužívání objektu nebo jeho vymezené části a zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části).
Osoba, které je údaj o trvalém pobytu zrušen je povinna požádat o vydání nového občanského průkazu z důvodu změny povinného údaje.

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?VÝDEJ  ÚDAJŮ  Z  INFORMAČNÍHO  SYSTÉMU  EVIDENCE  OBYVATEL
Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě. Žádost se podává buď na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta. Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.
Poplatek 50,- Kč v hotovosti

Česky English Deutsch

Životní situace

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Pomoc v nepříznivých životních situacích!!!

Nepriznive_zivotni_situace
_RADY.pdf

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

Statistika návštěvnosti

TOPlist


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Očkování psů proti vzteklině
30
Očkování psů proti vzteklině
Pálení čarodějnic Bouzov
1
Očkování psů proti vzteklině
2
Očkování psů proti vzteklině
3
Očkování psů proti vzteklině
Změna ordinace MUDr. Putíková
Stavění máje Hvozdečko
4
Změna ordinace MUDr. Putíková
10. let od založení X Team Olešnice
5
Změna ordinace MUDr. Putíková
Pouť ke sv. Gothardovi a sousedské posezení
6
Změna ordinace MUDr. Putíková
7
Změna ordinace MUDr. Putíková
8
Změna ordinace MUDr. Putíková
9
Změna ordinace MUDr. Putíková
10
Změna ordinace MUDr. Putíková
11
Změna ordinace MUDr. Putíková
12
Změna ordinace MUDr. Putíková
Oslava dne maminek - ZŠ Bouzov
13
Změna ordinace MUDr. Putíková
14
Změna ordinace MUDr. Putíková
15
Změna ordinace MUDr. Putíková
16
Změna ordinace MUDr. Putíková
17
Změna ordinace MUDr. Putíková
Prodej živých ryb
18
Bouzovská "30"
19
20 21 22 23 24 25
Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů
26
27 28 29 30 31 1 2