znakObec Bouzov mapa
Web pro slabozraké Web pro slabozraké

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > CzechPOINT

CzechPOINT

Czech POINT:  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Postup vydávání ověřeného výpisu

Před tím než půjdete na Czech Point, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup je veřejnou listinou.

logo CzechPOINT

Požádat můžete o vydání těchto výpisů:

 • rejstřík trestů
 • rejstřík bodového hodnocení řidičů
 • insolvenční rejstřík
 • katastr nemovitostí
 • obchodní rejstřík
 • kvalifikovaných dodavatelů
 • živnostenský rejstřík

Informační systém datových schránek:

 • zřízení datové schránky
 • zrušení datové schránky
 • zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Konverze dokumentů:

 • autorizovaná konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby
 • autorizovaná konverze dokumentu z listinné podoby do elektronické podoby

Ostatní podání:

 • registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • registr živnostenského podnikání pro FO
 • registr živnostenského podnikání pro PO

VÝPIS  Z  REJSTŘÍKU TRESTŮ

 • osoba, které  se výpis z evidence  Rejstříků trestů  týká  předloží  platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • zmocněnec předloží   úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, a svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas

Výpis se vydává na počkání.
Poplatek 100,- Kč v hotovosti.

VÝPISY Z  KATASTRU NEMOVITOSTÍ

je třeba vědět název katastrálního území a číslo Listu vlastnictví  nebo katastrálního území a parcelní číslo nebo katastrálního území a číslo popisné nebo evidenční

Výpisy se vydávají na počkání.

Poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další i započatou stranu výpisu  v hotovosti

VÝPISY Z OBCHODNÍHO A ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obdržíte aktuální, či úplný výpis z obchodního rejstříku

 • je třeba znát základní údaje k vyhledání výpisu (tj. jméno či název oprávněné osoby, IČ, název firmy aj.

Výpisy se vydávají na počkání.

Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ  ŘIDIČE

Obdržíte výpis z bodového hodnocení soby z Centrálního registru řidičů (stav trestných bodů, kromě těch, o kterých je rozhodováno ve správním řízení).

Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

 • předložíte platný občanský průkaz a řidičský průkaz

Výpis se vydává na počkání.

Poplatek 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

INSOLVENČNÍ  REJSTŘÍK

Obdržíte výpis z insolvenčního rejstříku.

 • je třeba znát identifikační číslo organizace nebo podle osobních údajů, což je fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající

Výpis se vydává na počkání.

Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝSTUPU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Obdržíte ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást  Informačního systému o veřejných zakázkách. Výpisem může dodavatel v zadávacím řízení veřejné zakázky nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

 • je třeba znát IČO organizace evidované v seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis se vydává na počkání.

Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ  ISOH – Informační Systém Odpadového Hospodářství

Obdržíte oprávněný přístup do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

 • identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, CzechPOINT jej na místě vystaví)
 • živnostenské oprávnění
 • identifikaci žadatele – platný občanský průkaz
 • plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověření podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.

Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.

Výpis se vydává na počkání.

Poplatek 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti.

DATOVÉ SCHRÁNKY

V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek a slouží jako servisní modul.

Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.
Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze  z   listinné  do  elektronické  podoby   -   zákazník  přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Vyřídí se na počkání

Poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku v hotovosti

 • Pracovníci helpdesku jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy v pracovní dny mezi 8 a 18 hod.
 • Telefonní číslo: 844 147 148
 • Emailová adresa: helpdesk-czechpoint@cpost.cz
 • Další informace lze nalézte na oficiálních stránkách Czech POINT:  www.czechpoint.cz
Česky English Deutsch

Životní situace

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Pomoc v nepříznivých životních situacích!!!

Nepriznive_zivotni_situace
_RADY.pdf

14. 10. Agáta

Zítra: Tereza

Statistika návštěvnosti

TOPlist


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
Fotbalová školička Olešnice
Nábor mladých fotbalistů a fotbalistek Olešnice
Posilovna Bouzov
29
Fotbalová školička Olešnice
Nábor mladých fotbalistů a fotbalistek Olešnice
Posilovna Bouzov
30
Fotbalová školička Olešnice
Nábor mladých fotbalistů a fotbalistek Olešnice
Posilovna Bouzov
31
Fotbalová školička Olešnice
Nábor mladých fotbalistů a fotbalistek Olešnice
Posilovna Bouzov
1
Posilovna Bouzov
2
Posilovna Bouzov
3
Posilovna Bouzov
4
Posilovna Bouzov
5
Posilovna Bouzov
6
Posilovna Bouzov
7
Posilovna Bouzov
8
Posilovna Bouzov
9
Posilovna Bouzov
10
Posilovna Bouzov
11
Posilovna Bouzov
12
Posilovna Bouzov
Seniorklub Bouzov
13
Posilovna Bouzov
14
Posilovna Bouzov
15
Posilovna Bouzov
16
Posilovna Bouzov
17
Posilovna Bouzov
18
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
19
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
20
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
21
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
22
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
Dětský maškarní ples + Hasičský ples Bouzov
23
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
Dětský maškarní ples + Hasičský ples Bouzov
24
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
25
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
26
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
27
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
28
Posilovna Bouzov
Sbírka použitého ošacení Bouzov
1
Sbírka použitého ošacení Bouzov
2
Sbírka použitého ošacení Bouzov
3